fbpx
Hvad leder du efter?

Hauser Plads

30. april 2020

Sådan er det gået til at Hauser Plads med det lille røde nødtørftshus og de to mannatræer, til sidst er endt som en moderne legeplads med underliggende kontoer.

Allan Mylius Thomas er en københavnsk byhistoriker og skribent. Han blev uddannet reklametegner og manuskriptforfatter på Filmskolen. Under sin uddannelse begyndte han at skrive om byhistorie i lokalaviser. På opfordring har han sendt os på Schønnemann en lille fortælling om restaurantens kvarter, som jeg har lyst at dele uddrag af med alle jer, der følger skildringerne af den tid Schønnemann har eksisteret.

Historien om et kvarter og en restaurant.

Hauser Plads opstod efter det engelske bombardement i 1807. På hele karreen, hvor det gamle hovedbibliotek og den nuværende plads ligger, stod Københavns Arbejdshus (Tvangshus). Her blev arbejdsduelige fattiglemmer sat i arbejde. Arbejdshuset var opført efter bybranden i 1728, hvor også Kultorvet blev anlagt.

Ved det engelske bombardement i 1807 brændte det meste af kvarteret. Det var den fra Schweiz indvandrede handelsmand Conrad Hauser, der stod for meget af genopførelsen på torvets nordside, og som førte Hausergade igennem til Åbenrå. Det var også hans idé, at der skulle anlægges et ”aflastningstorv” til Kultorvet, på en del af det brændte Tvangs/Arbejdshus grund. Når der var torvedag på Kultorvet, stod bøndernes vogne så tæt, at det næsten var umuligt at komme igennem. Disse vogne, og byens drosker, kunne nu henvises til den nye plads, som i 1811 navngives efter Conrad Hauser.

I bunden af Hauser Plads opføres ejendommen nr. 16 for brændevinsbrænder Ole Hansen i 1830. Det var på fire etager, og med to kælderforretninger på hver side af porten. I 1901 flyttede restauranten fra nr. 11 over i kælderen i nr. 16.

I den nærliggende Suhmsgade opføres i 1846 Vestre Betalingsskole. Den flyttede i 1890 til Vester Voldgade og overlod bygningen til Suhmsgade Skole, der havde adresse her til 1918. Da lukkede skolen, og indgik i den nye Nyboder Skole. Fra 1918 år og adskillige år frem var her kommunalt folkekøkken.

I 1956-57 blev karreen mellem Kultorvet og Hauser Plads nedrevet, og Københavns Hovedbibliotek opføres. Under Hauser Plads anlægges en parkeringskælder, med et grønt anlæg på toppen. I 1993 flytter biblioteket til Krystalgade og bygningen overtages af Niels Brock uddannelsescenter.

I 2014 fremstår Hauser Plads nyrenoveret med kontorer og gårdhave i kælderniveau, opført for de næsten 100 ansatte hos Center for Renhold i pladsens gamle parkeringskælder. Komplekset er tegnet af hollandske landskabsarkitekter Karres en Brand og danske Polyform arkitekter. Ovenpå kontorerne, lidt over gadeplan, er der indrettet en grøn legeplads.

Sådan er det gået til at Hauser Plads med det lille røde nødtørftshus og de to mannatræer, som senere blev udskiftet med træerne fra Nørreport, gik fra at være aflastningstorv med hestevogne til Kultorvet, under de to verdenskrige stod befolkningen bi med brandtomten og sikkerhedsrum for senere at være et rekreativ område for områdets bebeboer med automobil holdepladser, til sidst at ende som en moderne legeplads med underliggende kontoer.

Juliette N Rasmussen
Restauratør